SD NEGERI 1 AGEL

Telepon:082330434630

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
PNS 5
GTT/GTY 2
Total 7
I II III IV Jumlah
0 1 0 1 2
Status Jumlah
Tersertifikasi 3
Tidak Sertifikasi 0
Total 3
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 5
Data Kosong 0
Total 5
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 2
36 - 40 Tahun 1
41 - 45 Tahun 2
46 - 50 Tahun 1
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 1
Total 7
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 3
Perempuan 4
Total 7
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
58567606623000XXX Sri Aminingsih P Guru Kelas
15397676712000XXX Dwi Purbo Wicaksono L Guru Kelas
18447446463000XXX Dawiina P Guru Kelas
62447566583000XXX Siti Masita Dewi P Guru Kelas
49527646673000XXX Siti Hatija P Guru Kelas
35567646651301XXX Prandy Sofyan Darmawan L Guru Mapel
16557546562000XXX Hasan Basri L Guru Kelas

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
PNS 1
PTT/PTY 1
Total 2
I II III IV Jumlah
0 0 1 0 1
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 1
Data Kosong 0
Total 1
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 0
36 - 40 Tahun 0
41 - 45 Tahun 1
46 - 50 Tahun 1
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 0
Total 2
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 2
Perempuan 0
Total 2
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
XXX Suryadi L Pesuruh/Office Boy
48467566582000XXX Yasin Hanafiah L Kepala Sekolah
;